ទឹកថ្នាំ​បញ្ចូល-ឌុយអគ្គីសនី​ប​ណ្តេញមូស

  • គ្មានក្លិន គ្មាន​ផ្សែង និងមិនឈួលឈ្លក់
  •  មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងបរិយាកាស
  • ប​ណ្តេញមូសបាន​លឿនជាង​គេ ២ដង (ជាង១៥ ម៉ែ​ត្រការ៉េជុំវិញ)
  • ប្រើបានរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ (៨ម៉ោង/ថ្ងៃ)
  • មានកុងតាក់ងាយស្រួល​​​ប្រើ​​(បើក-បិត)
  • ផលិតផលរបស់​ក្រុមហ៊ុន​ធូបមូស​-ថ្នាំបាញ់​មូស​រ៉េងជឺ និងជាផលិតផលរបស់​ប្រ​ទេស​ថៃ
  • មានគុណភាពល្អ និងមានសុវត្តិភាពខ្ពស់ ។
ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
6Sets X 6Boxes (36 Sets)
Vaporizer + Refill (45ml)
អត់ក្លិន
ខ្លឹមសារក្នុងសំណុំរឿង ប្រភេទនៃមាតិកា ក្លិនក្រអូប
12Bottles X 8Boxes (96 Bottles)
Refill (45ml)
អត់ក្លិន